Bezpečné kácení stromů a štípání kulatin – klín BRANO MK4

Mechanický klín Brano MK4

Mechanický klín Brano MK4

Představujeme vám profesionální a cenově dostupné řešení pro bezpečné kácení stromů. Mechanický klín Brano MK 4 je klíčem k dodržení bezpečnostních standardů při práci v náročném lesním terénu a velmi účinný pomocník i v nejtvrdších podmínkách.

Využití mechanického klínu

Těžba malých i velkých stromů je vždy vysoce riziková činnost, která si jen na území ČR každoročně vyžádá desítky závažných zranění a leckdy i zmařených životů. Zejména ve svažitém terénu, při kácení nakloněných a zaseknutých stromů jsou těžaři pod neustálou hrozbou. Co nejčastěji hrozí? Kromě pádů větví také různá smeknutí kmene stromů při řezu a přimáčknutí a závažné zranění těžaře.

Mechanický klín BRANO MK4 slouží k velmi přesnému usměrnění pádu stromu. Co víc, klídně s ním podélně rozštípnete i velmi dlouho a odolnou kulatinu.

Z čeho se klín skládá?

Klín Brano MK4 je poctivý kus kvalitní ocele a litiny, která vydrží i tvrdé zacházení. Pod červeně zbarveným ocelovým pláštěm je připevněn ozubený převod. Výstupní pastorek tohoto převodu plynule posouvá hřebenovou tyčí a ta rozevírá rozpěrný klín. Na konci toho klínu jsou navíc dlouhé pružné jazyky, našroubované na ocelový plášť. Více napoví fotka

Samotné rozevírání klínu zajišťuje velká ruční páka se zpětným mechanismem. Při pohybu dopředu se aktivuje západka, bránící proklouznutí převodu. Při zpětném pohybu se musí západka vyřadit. Jde o velmi snadný úkon, který zrychluje práci.

Jak se klín MK4 používá?

 1. Ve vámi zvoleném směru řízeného pádu stromu proveďte klínový řez.
 2. Na protější straně klínového řezu udělejte hlavní rovný řez.
 3. Po dokončení řezu o dostatečné hloubce nastal čas využít mechanický klín. Černě zbarvené jazyky klínu nasuňte do rovného řezu a nastavte páčku mechanismu páky do polohy pro vysouvání – rozšiřování.
 4. Nyní kývavými pohyby pákou roztáhněte jazyky klínu tak, aby bylo možné do vašeho řezu opět bezpečně umístit list pily (jinak hrozí riziko sevření a zničení lišty). Dejte přitom pozor, aby se řetěz pily v pohybu nedostal do styku s tělem klínu.
 5. Můžete pokračovat v rovném řezu kulatinou až do kritické fáze, kdy vyjmete pilu.
 6. Opětovným kývavým pohybem reverzní páky rozšiřujte dále jazýčky mechanického klínu do doby, dokud nedojde k praskání vláken dřeva stromu a jeho naklánění. Strom následně samovolně spadne.
 7. Následně mechanický klín uvolněte do původní polohy prostým vyřazením západy z provozu.
 8. Pokud chcete podélně štípat velké kulatiny, stačí většinou motorovou pilou provést dlouhý podélný řez kulatinou a následně do něj zasunout jazýčky klínu. Následně postupně rozevírejte tělo klínu, až kulatina pukne.

Co ne/dělat se mechanickým klínem Brano?

klín brano bezpečnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při zasouvání klínu do řezu ve dřevě

 1. mk4Nepřetěžujte mechanický klín větší silou, než pro kterou je určen. Maximální ovládací síla je 350 N. Maximální kolmá tlačná síla je 60 kN. Při hmotnosti 8,5 je to nepříliš těžký pomocník, který toho zvládne neskutečně moc.
 2. Klín není určen k zabíjení do řezu dřeva. Proto na klín nebouchejte kladivem ani jinými dynamickými údery.
 3. Kyvné rameno klínu neprodlužujte s využitím vlastních kreativních řešení, jako trubek apod. Páka je nastavena optimálně k únosnosti konstrukce.
 4. Klín nepoužívejte při kácení stromů, které mají těžiště výrazně vyoseno ve směru hlavního řezu kulatinou.
 5. Pečlivě se o klín starejte.

Údržba klínu

Jako u všech řemesel i při těžbě dřeva platí, že čisté a fungující nářadí je vizitkou pracovníka. Proto mechanismus klínu alespoň 2x ročně zkontrolujte a promažte.

Před tím, než mechanismus klínu namažete, musí pryč starý nepořádek. Staré mazivo mechanicky odstraňte a následně odmastěte rozpouštědlem.

Samotné mazání je velmi prosté. Vytáhněte klín do maximální polohy – roztáhněte tedy koncové packy klínu na maximum. Poté aplikujte mazací médium na hřebenovou tyč a klín. – doporučujeme lithné plastické univerzální mazivo, které je voděodolné a použitelné v teplotním rozsahu -20°C až +50°C.