Společnost BRANO GROUP vybuduje zcela nový, plně automatizovaný sklad 

Je největším automotive dodavatelem v České republice, vlastněný pouze českým kapitálem. Řeč je o společnosti BRANO GROUP, která se rozhodla zrealizovat plně automatizovaný sklad pro materiál a polotovary. Na uskutečnění projektu se podílí společnosti Aimtec a LogTech, které jsou společně součástí spolku SKLAD. Díky tomu tak mohou v rámci logistiky spojit své unikátní know-how v oboru digitalizace a automatizace.  

Hlavním cílem projektu je digitalizace a automatizace logistických procesů v materiálovém skladu, v oblasti výdeje do výroby a evidence rozpracované výroby v nově postaveném skladu automobilových dílů společnosti BRANO GROUP v Hradci nad Moravicí.  

Důvody spolupráce blíže vysvětluje Petr Vavrečka, manažer projektového řízení ve společnosti BRANO GROUP: „Nový automatizovaný sklad pro závod Door Systems (DS) nám pomůže zachovat vysokou produktivitu práce a udržet i z dlouhodobého hlediska v náročném automotive prostředí naši konkurenceschopnost. S vybranými dodavateli jsme se rozhodli spolupracovat, jelikož nás přesvědčily jejich úspěšně realizované reference. Pohlížíme na ně jako na respektované firmy v oboru logistiky“. 

Systém automatizovaného skladového systému je složitá věc. Pojďme se tedy blíže podívat na jeho fungování a co vše je potřeba k tomu, aby celý proces zmodernizovaného pojetí interní logistiky dokázal pracovat rychle, spolehlivě a bez chyb. 

Automatizace s moderními skladovými technologiemi 

Dodavatelé, výroba nebo převod v rámci závodu. Těmito způsoby bude probíhat příjem materiálu do areálu. Po následném provedení příjmu a vstupní kontroly kvality budou palety uskladňovány prostřednictvím paletové válečkové dráhy, která je přemístí na vstupní místo pro automatizovaný vozík AGV (Automated Guided Vehicle). AGV má na starost manipulaci plných palet do regálu, z regálu na depaletizátor, odvoz částečné palety zpět do regálu nebo také manipulaci s prázdnými paletami. Depaletizátor je automat, který rozebírá palety a postupně odebírá jednotlivé KLT boxy, které se značí čárovým kódem na válečkovou dráhu. Odtud opouští KLT boxy po válečkové dráze do místa se dvěma automatickými zakladači, které je založí do správné pozice. Současně vyvezou potřebné boxy na dopravník, který je přepraví k vláčkům. Ty pak zavezou jednotlivá výrobní pracoviště. 

Důležité časové milníky  

Náročný projekt byl zahájen v březnu roku 2021. Ostrý provoz je naplánovaný na březen následujícího roku. Kompletnímu provozu bude předcházet výstavba nové haly, která bude v listopadu vybavena skladovými technologiemi. Plánovaný integrační test bude spuštěn začátkem roku 2022. V dlouhodobém hledisku chce vedení společnosti BRANO GROUP zavést ve svých prostorech další automatizované sklady.

Zdroj: vseoprumyslu.cz